`

- In 4 màu 1 mặt giấy couche 150 gsm

- Thời gian giao hàng 7 ngày.

Kích thước A2 ( 41.5 x 63 cm ) A1 ( 63 x 84 cm )
100 tờ 2,500,000 VNĐ 3,710,000 VNĐ
200 tờ 2,670,000 VNĐ 4,130,000 VNĐ
300 tờ 2,830,000 VNĐ 4,540,000 VNĐ
500 tờ 3,160,000 VNĐ 5,360,000 VNĐ
1000 tờ 3,990,000 VNĐ 7,430,000 VNĐ

Danh sách khách hàng chính:

lienminh bavico vinagold vietaction vantin hifumi