`

Catalogue là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi dù là các công ty nhỏ hay các tập đoàn đa quốc gia. Catalogue là một sản phẩm quảng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các website thương mại điện tử.

Đặt hàng Online
CATALOGUE
CATALOGUE
CATALOGUE

BẢNG GIÁ IN CATALOGUE

Kích thước 10 x 15 10 x 20 A5 A4 (21 x 29,7) A3
1000 tờ 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ 1,650,000 VNĐ 2,130,000 VNĐ
2000 tờ 0 VNĐ 0 VNĐ 1,750,000 VNĐ 2,130,000 VNĐ 3,090,000 VNĐ
3000 tờ 0 VNĐ 1,750,000 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ
4000 tờ 1,750,000 VNĐ 0 VNĐ 2,230,000 VNĐ 3,090,000 VNĐ 0 VNĐ
5000 tờ 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ 3,580,000 VNĐ 0 VNĐ
6000 tờ 0 VNĐ 2,230,000 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ
8000 tờ 2,230,000 VNĐ 0 VNĐ 3,190,000 VNĐ 5,020,000 VNĐ 0 VNĐ
10000 tờ 0 VNĐ 0 VNĐ 3,680,000 VNĐ 5,980,000 VNĐ 0 VNĐ
12000 tờ 2,710,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ

Danh sách khách hàng chính:

lienminh bavico vinagold vietaction vantin hifumi