IN BẢNG CHỨC DANH

Bảng chức danh hiểu là một tấm bảng nhỏ, đơn giản, chắc chắn, được in tên của người sở hữu nó. Tấm bảng này giúp mọi người nhận biết được tên cũng như chức vụ của người đeo tấm bảng, để xác nhận được những thông tin cần thiết trước khi làm việc.

Đặt hàng Online
BẢNG TÊN PHÒNG
BẢNG TÊN
BẢNG GIÁ CHO SẢN PHẨM

- Hiện tại chưa cập nhật giá cho sản phẩm này.

Danh sách khách hàng chính:

lienminh bavico vinagold vietaction vantin hifumi