Danh sách khách hàng chính:

lienminh bavico vinagold vietaction vantin hifumi